Предмет Захист України

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТЕЗАМИ

Розділ 6. Основи цивільного захисту 12+3+3 години

Т - 50. Законодавчі, нормативно-правові документи з питань цивільного захисту:
Правовою основою цивільного захисту є Конституція України , Кодекс, закони України, чинні міжнародні договори України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.
Постанови Кабінету Міністрів України:
Накази МВС, МНС, ДСНС України
Т - 51. Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності;
Стаття 5. Класифікація надзвичайних ситуацій
1. Надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.
2. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій:
 • техногенного характеру;
 • природного характеру;
 • соціальні;
 • воєнні.
3. Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій:
 • державний;
 • регіональний;
 • місцевий;
 • об’єктовий.
4. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями встановлюється Кабінетом Міністрів України.
5. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту.
Цивільний захист забезпечується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про національну безпеку України", суб’єктами, уповноваженими захищати населення, території, навколишнє природне середовище і майно, згідно з вимогами Кодексу - у мирний час, а також в особливий період - у межах реалізації заходів держави щодо оборони України.
Т - 52. У воєнний час існує безліч потенційних джерел небезпеки, які можуть призвести до виникнення небезпечних ситуацій. Деякі з основних джерел небезпек у воєнний період включають:
 • Бойові дії: Активні бойові дії, такі як ведення військових операцій, обстріли та наступи, створюють серйозні загрози для життя і здоров'я людей.
 • Артилерійське та авіаційне обстріли: Атаки за допомогою артилерії, ракет, авіації можуть викликати руйнування і великі людські втрати.
 • Хімічна та біологічна загроза: Застосування хімічних або біологічних засобів може призвести до інфікування або отруєння великої кількості людей.
 • Ядерна загроза: Використання ядерної зброї може мати катастрофічні наслідки для людства, включаючи масові руйнування, радіаційні захворювання та інші наслідки.
 • Терористичні акти та саботаж: Терористичні групи можуть проводити атаки на цивільних, військових об'єктах чи інфраструктурі, щоб посилити страх і хаос.
 • Інфраструктурні ризики: Руйнування інфраструктури, такої як мости, дороги, електростанції та водопостачання.
 • Економічний тиск та гуманітарна криза: Воєнний конфлікт може призвести до знищення економіки, забезпечення, медичної допомоги та інших життєва важливих секторів, що призводить до гуманітарної кризи.
 • Внутрішні конфлікти та соціальні розлади: Суперечки між різними групами в суспільстві можуть призвести до внутрішніх конфліктів та соціальних розладів.
 • Електронна війна та кібератаки: Атаки на інформаційні системи, комунікаційні мережі та інфраструктуру можуть призвести до порушення функціонування суспільства та військових систем.
 • Нестабільність управління: Відсутність ефективного управління та контролю може призвести до хаосу та загроз для національної безпеки.
 • Екологічні проблеми: Пошкодження навколишнього середовища, військовими операціями може призвести до забруднення води, ґрунту та повітря, що має довгострокові наслідки для екосистем.
Ці джерела небезпеки взаємодіють між собою, утворюючи складні ситуації, які вимагають ретельного аналізу та стратегічного планування для забезпечення безпеки та захисту населення.
Т - 53. Зброя масового ураження містити різноманітні види зброї, які можуть впливати на велику кількість людей або завдавати значні матеріальні шкоди. Основні категорії зброї масового ураження включають хімічну, біологічну та ядерну зброю. Запалювальна зброя хоча і може впливати на велику площу, зазвичай включається в інші категорії відповідно до міжнародної класифікації.

Хімічна зброя: використовує отруйні хімічні речовини для завдання шкоди ворожій армії або цивільному населенню.
 • Хімічні отрути: Сюди входять різні хімічні сполуки, такі як нервові гази (зарин, зоман, VX), отруйні гази (хлор, фосген) та інші хімічні речовини.
 • Вплив: Хімічна зброя може призвести до серйозних порушень функцій нервової системи, дихальної системи, шкіри та очей, що може призвести до поранень або смерті.
Біологічна зброя: ця зброя може бути спрямована на військовий персонал або на цивільне населення. Приклади включають використання чума, віспа, сибірка, вірусів грипу або ботулотоксин.
 • Мікроорганізми та токсини: Використання хвороботворних мікроорганізмів (бактерії, віруси) або токсинів для спричинення захворювань.
 • Вплив: Біологічна зброя може викликати епідемії, зараження та смертельні хвороби, порушуючи нормальне функціонування організму.
Запалювальна зброя: ця зброя використовує вогонь або вибухові речовини для спричинення пожеж, завдання матеріальних збитків та заподіювати шкоду противнику. До неї можуть входити різноманітні снаряди та боєприпаси з вибуховими та пожежними ефектами.
 • Бензин, напалм, фосфорні бомби, терміт: Ці засоби використовуються для створення вогню та великих пожеж.
 • Вплив: Запалювальна зброя може завдати серйозних опіків, завдати шкоди житловим та виробничим об'єктам та створити серйозні людські та екологічні проблеми.
Ядерна зброя: використовує ядерні вибухи для завдання максимальної шкоди великим територіям.
 • Ядерні бомби, ядерні ракети: Використання ядерних реакцій для видалення великого обсягу енергії.
 • Вплив: Вибух ядерної зброї призводить до масового руйнування, великої кількості поранених та втрат в житті, а також створює радіаційне забруднення.
Кожен вид ЗМУ має свої унікальні властивості та наслідки. Використання такої зброї порушує міжнародні конвенції, такі як Хімічна зброя, Біологічна зброя та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Міжнародна спільнота прагне контролювати та обмежувати використання ЗМУ через різноманітні договори та угоди.
Т - 54. Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації є важливим завданням для забезпечення безпеки населення. Основні принципи та методи в цьому контексті включають:
Запобігання: Що робити

 • Визначення потенційних небезпек: Ретельний аналіз потенційних загроз та ризиків для розробки ефективних заходів запобігання.
 • Громадська свідомість: Забезпечення громадськості інформацією про потенційні небезпеки, а також засобами захисту та дії в надзвичайних ситуаціях.
 • Евакуаційні плани та тренування: Розробка та впровадження планів евакуації, а також проведення регулярних тренувань для населення.
 • Модернізація та підтримка критичних об'єктів: Забезпечення надійності та стійкості інфраструктури, такої як електростанції, водопостачання, транспортні системи.
 • Введення та дотримання нормативів безпеки: Розробка та впровадження ефективного законодавства з питань безпеки та захисту населення.
Реагування: Повинно бути

 • Системи раннього попередження: Встановлення систем моніторингу та раннього попередження для швидкого сповіщення населення про небезпеку.
 • Евакуаційні плани та місця укриття: Організація ефективних систем евакуації та забезпечення місць укриття для населення.
 • Центри управління кризовими ситуаціями: Створення центрів управління та систем ефективної комунікації між всіма відповідальними органами.
 • Швидка медична допомога: Забезпечення швидкого та ефективного доступу до медичної допомоги для постраждалих.
 • Відновлення після подій: Здійснення заходів для відновлення нормального життя після надзвичайної ситуації, включаючи допомогу постраждалим.
Захист населення: Що вже повинно бути

 • Маски, протигази, аптечки: Забезпечення населення засобами індивідуального захисту, особливо у випадку хімічних або біологічних загроз.
 • Інструкції щодо поведінки в надзвичайних ситуаціях: Поширення інструкцій та проведення навчань для населення щодо дій в різних сценаріях.
 • Місцеві плани захисту: Розробка та впровадження місцевих планів захисту для конкретних областей та спільнот.
 • Маршрути евакуації та зони укриття: Спеціальне позначення маршрутів евакуації та виділення безпечних зон.

Важливо, щоб плани та заходи були адаптовані до конкретних характеристик і потреб конкретної місцевості та громади. Крім того, постійна оцінка та актуалізація цих заходів є ключовим елементом забезпечення ефективності системи безпеки в умовах зміни середовища.
Т - 55. Ваш індивідуальний план дій у разі надзвичайних ситуацій може варіюватися в залежності від вашого місця проживання, конкретного характеру загроз та інших особистих обставин.
Проте основні кроки можуть виглядати наступним чином:

1. Завчасна Підготовка:
 • Створення евакуаційного плану: Визначте маршрути евакуації з вашого місця проживання до безпечних зон або укриттів.
 • Пакування екстрених речей: Зберігайте комплект для надзвичайних ситуацій, включаючи особисті документи, ліки, воду та необхідні речі.
2. Інформація:
 • Слідкуйте за новинами: Будьте завжди в курсі поточної ситуації через новини, радіо або інші джерела інформації.
 • Використовуйте системи попередження: Отримуйте повідомлення від систем раннього попередження та офіційних джерел.
3. Евакуація:
 • Активуйте свій евакуаційний план: Слідуйте вказівкам для евакуації або залишайтеся в безпечному місці, якщо це вказано.
 • Попереджайте родину та сусідів: Сповістіть близьких та сусідів про свої плани, якщо можливо.
4. Засоби індивідуального захисту:
 • Використовуйте засоби індивідуального захисту: Якщо є необхідність, використовуйте маски, протигази та інші засоби для захисту.
5. Безпеки вдома:
 • Відключіть газ, електрику, воду: Якщо це необхідно, виключіть комунікації, щоб уникнути аварій.
 • Шукайте притулок: Якщо необхідно, шукайте притулок внутрішньо або в безпечному місці.
6. Повідомте:
 • Повідомте близьких: Надсилайте повідомлення родині та близьким про своє місцеперебування та безпеку.
 • Не розсіюйте чутки: Відомості повинні бути перевіреними та підтвердженими перед подальшим розповсюдженням.
7. Спостерігайте за Ситуацією:
 • Слідкуйте за змінами: Продовжуйте слідкувати за розвитком ситуації та виконуйте зміни у своїх планах, якщо це необхідно.
 • Використовуйте аварійні контакти: Знаходьте і використовуйте контакти аварійних служб та готових до допомоги організацій.
8. Відновлення:
 • Оцінка збитків: Після надзвичайної ситуації, оцініть збитки та визначте наступні кроки для відновлення нормального функціонування.

Запам'ятайте, що важливо заздалегідь планувати та навчатися діяти в різних сценаріях, щоб бути готовим до надзвичайних ситуацій. Регулярна перевірка та оновлення вашого плану допоможе забезпечити його ефективність у реальних умовах.
Т - 57. Запас для виживання є важливим аспектом готовності до надзвичайних ситуацій. Це може бути індивідуальний запас, який кожна особа готує для себе, або груповий запас, який формується для виживання групи людей, такої як родина чи команда.

Індивідуальний Запас:

Їжа та Вода:
 • Швидкозаморожені продукти та консервовані їжі.
 • Вода чи засоби для її очищення (таблетки для очищення води, фільтри).
Медичний Запас:
 • Аптечка з першою допомогою та основними медикаментами.
 • Засоби для гігієни та особисті ліки.
Одяг та Обладнання:
 • Запасна зміна одягу та взуття, відповідна до погодних умов.
 • Спальний мішок, палатка або інший засіб для притулку.
Засоби Освітлення та Комунікації:
 • Ліхтарі та запасні батареї.
 • Радіо чи інший засіб для отримання інформації.
Інструменти та Засоби Безпеки:
 • Багатофункціональний інструмент (наприклад, ніж чи плоскогубці).
 • Спеціальні інструменти для безпеки (сигнальна ракета, свисток).

Груповий Запас:

Загальні Запаси:
 • Додатковий запас їжі, води та медикаментів для всієї групи.
 • Засоби для готування їжі та прибори.
Засоби Зв'язку та Організації:
 • Резервна мобільна телефонна батарея.
 • План евакуації та точки збору.
.
Засоби Захисту та Безпеки:
 • Засоби для створення притулку (намети, спальники).
 • Система оборони (світлодіодні бар'єри, сигнальні пристрої).
Інструменти та Матеріали для Відновлення:
 • Основні інструменти для ремонту та відновлення.
 • Матеріали для побудови (дрина, мотузки).
Плани та Інструкції:
 • Детальний план дій для всієї групи в разі надзвичайної ситуації.
 • Інструкції щодо комунікації та взаємодії в групі.

Ці запаси повинні періодично перевірятися та оновлюватися, враховуючи зміни у складі групи, погодних умовах та інших чинників.
Крім того, важливо мати план евакуації та засіб комунікації, щоб у випадку надзвичайної ситуації забезпечити безпеку та координацію в групі.
Т - 58. Дії у разі терористичного акту можуть значно вплинути на вашу безпеку та безпеку оточення. Важливо залишатися спокійним та діяти розумно.
Нижче наведено загальні поради, які можуть допомогти вам в ситуації терористичного акту:

1. Залиште Зону Небезпеки:
 • Якщо ви можете в безпечній мірі, негайно покиньте зону теракту.
 • Стежте за напрямком віддалення від можливих загроз та використовуйте покриття для захисту.
2. Негайно Сповістіть Поліцію:
 • Викличте поліцію або інші екстрені служби та передайте їм всю доступну інформацію.
 • Не підходьте до місця події, якщо це небезпечно.
3. Знаходьте Укриття:
 • Якщо не можете покинути зону, шукайте укриття.
 • Оберіть місце, де ви будете в безпеці від можливих стрілянин або вибухів.
4. Зберігайте Тишу:
 • Зберігайте спокій та намагайтеся залишатися невидимими для потенційного терориста.
 • Телефонуйте лише у тому випадку, якщо це абсолютно необхідно, щоб уникнути привертання уваги.
5. Не Підходьте:
 • Не торкайтеся або не надавайте уваги підозрілому обладнанню, пакункам, авто чи особам.
 • Якщо ви помітили щось підозріле, негайно повідомте поліцію.
6. Інформація:
 • За можливості, зберігайте об'єктивність та намагайтеся надати правильну інформацію службам безпеки.
 • Слідкуйте за оновленнями новин через надійні джерела.
7. Допомагайте Іншим:
 • Допомагайте людям, особливо тим, хто потребує допомоги.
 • Надавайте першу допомогу тим, хто постраждав, тільки якщо це безпечно.
8. Будьте готові до Евакуації:
 • Запам'ятайте маршрути евакуації та безпечні місця.
 • Слідкуйте за офіційними директивами щодо евакуації.
9. Засоби Захисту:
 • Якщо є можливість, використовуйте доступні засоби захисту (наприклад, меблі для створення бар'єрів).

Важливо залишатися обережним та слідкувати за інструкціями служб безпеки. Ці поради можуть залежати від конкретної ситуації, тому важливо реагувати гнучко та враховувати усі обставини.
Т - 59. Психологічна стійкість та саморегуляція грають ключову роль у здатності людини ефективно впоратися з надзвичайними ситуаціями.
Деякі стратегії та поради для розвитку психологічної стійкості та саморегуляції в умовах стресу:
Психологічна стійкість:

Знання та Підготовка:
 • Знання про можливі небезпеки та навички дій у кризових ситуаціях збільшують впевненість.
Реалістичний Погляд на Ситуацію:
 • Розуміння того, що деякі речі можливо контролювати, а інші - ні, допомагає уникнути відчуття безпорадності.
Гнучкість:
 • Розвивайте навички адаптації до змін, беріться за нові завдання, навіть якщо вони вимагають адаптації.
Підтримка від Спільноти:
 • Зберігайте підтримку від родини, друзів, співробітників та спільноти.
Саморегуляція:

Глибоке Дихання та Релаксація:
 • Використовуйте техніки глибокого дихання та релаксації для зниження рівня стресу.
Фізична Активність:
 • Регулярна фізична активність сприяє вивільненню ендорфінів, що покращує настрій та знижує стрес.
Планування:
 • Створіть плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, це знижує відчуття невизначеності.
Ведення Щоденника:
 • Записуйте свої думки та емоції, це допомагає виражати свої внутрішні переживання та рефлексувати над ними.
Соціальна Взаємодія:
 • Зберігайте контакт з близькими людьми, поділіться своїми почуттями та вислуховуйте інших.
Обмеження Медіаекспозиції:
 • Обмежуйте час, проведений за новинами або соціальними мережами, щоб уникнути перенасиченості негативною інформацією.
Важливі Принципи:

Зосереджуйтеся на Тому, що Можна Контролювати:
 • Спрямовуйте свою увагу на дії та функції, які ви можете контролювати.
Шукайте Допомогу, Якщо Потрібно:
 • Не соромтеся звертатися до фахівців, якщо ви відчуваєте потребу в психологічній підтримці.

Запам'ятайте, що здатність до психологічної стійкості та саморегуляції є процесом, який можна розвивати та вдосконалювати з часом.

Т - 60. Самодопомога та Взаємодопомога в Емоційних Ситуації

Панічний напад:
 • Дихання: Глибоке і рівномірне дихання для заспокоєння.
 • Терапія: Фокус на конкретних об'єктах для зняття напруги.
Тривога:
 • Графік: Створення графіка щоденних справ для структури та зниження тривоги.
 • Позитивне мислення: Заміна негативних думок на позитивні, акцент на можливостях.
Істерика:
 • Дихання та Зосередження: Глибоке дихання та зосередження на цільових об'єктах для заспокоєння.
 • Віддалення: Віддалення від тригерних ситуацій для відновлення контролю.
Ступор:
 • Планування Маленьких Кроків: Розбиття завдань на менші етапи для подолання ступору.
 • Точка виходу: Розуміння, що ступор є тимчасовим станом.
Апатія:
 • Розписка до Щастя: Список приємних моментів для збудження емоцій та активізації.
 • Фізична Активність: Вправи для підняття енергії та настрою.
Прояви гніву та злості:
 • Фізичне Розвантаження: Використання фізичної активності для вираження емоцій.
 • Словесне Вираження: Знаходження слів для вираження гніву, розмови з кимось довіреним.
Агресія:
 • Заспокоєння: Глибоке дихання та використання технік заспокоєння.
 • Зміна Активностей: Перемикання уваги на спокійніше заняття для розрядження емоцій.
Загальні Принципи:
 • Свідоме Дихання: Використовуйте техніки глибокого дихання для зменшення стресу.
 • Фізична Активність: Регулярна фізична активність підтримує емоційний добробут.
 • Сприйняття Підтримки: Не соромтеся шукати допомогу від друзів, сім'ї чи фахівців.
 • Вираження Емоцій: Навчання виражати свої емоції словами або через творчість.
 • Планування Самодопомоги: Розробіть план дій для емоційного самопідтримання.
Важливо розуміти, що емоції — це природний аспект життя, і саморегуляція допомагає зберігати баланс у важких ситуаціях.
Т - 10/2. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації є складним та важливим процесом, спрямованим на відновлення нормального функціонування та безпеки.

Основні кроки та принципи ліквідації наслідків:

1. Забезпечення Безпеки:
 • Переконання в безпеці життя людей.
 • Вживання заходів для уникнення додаткових небезпек та поширення ризиків.
2. Оцінка Збитків та Потреб:
 • Проведення швидкої оцінки збитків та визначення потреб постраждалих.
 • Залучення фахівців для оцінки технічних ризиків та збитків.
3. Медична Допомога:
 • Надання медичної допомоги та евакуація постраждалих.
 • Організація медичних пунктів та надання першої допомоги.
4. Гасіння Пожеж та Ліквідація Забруднень:
 • Організація робіт з гасіння пожеж та ліквідації хімічних та інших забруднень.
 • Захист водних ресурсів та ґрунту від забруднення.
5. Рятувальна Операція:
 • Координація операцій з пошуку та рятуванню.
 • Використання спеціалізованого обладнання для доступу до постраждалих.
6. Відновлення Інфраструктури:
 • Проведення робіт з відновлення електропостачання, водопостачання, газопостачання та інфраструктури.
 • Впровадження заходів для покращення стійкості до подібних ситуацій у майбутньому.
7. Психологічна Підтримка:
 • Надання психологічної підтримки постраждалим та рятувальникам.
 • Сприяння відновленню емоційного стану.
8. Інформаційна Кампанія:
 • Забезпечення чіткої та правдивої інформації для громадськості та залучення доцільних ресурсів.
9. Координація та Співпраця:
 • Ефективна координація дій між всіма службами та організаціями, які беруть участь у ліквідації наслідків.
 • Здійснення співпраці з місцевими органами влади, громадськістю та неприбутковими громадськими організаціями.
При ліквідації наслідків надзвичайної ситуації важливо враховувати унікальні аспекти кожної ситуації та взаємодіяти з усіма сторонами для максимально ефективного розв'язання проблем.